Course curriculum

 • 1

  Yin Yoga - elementi

  • YIN YOGA - ELEMENTI: LEGNO (55 minuti)

  • YIN YOGA - ELEMENTI: FUOCO (50 minuti)

  • YIN YOGA - ELEMENTI: ACQUA (65 minuti)

  • YIN YOGA - ELEMENTI: TERRA (60 minuti)

  • YIN YOGA - ELEMENTI: METALLO (50 minuti)